Scenariomodel PO

Resultaten van de basisprognose

Klik op de iconen om de betreffende prognoses te bekijken. De verschillende rapportages zijn in te zien op onder andere gemeente-, bestuurs- en schoolniveau.
De iconen behorende bij de ‘onderliggende cijfers leerlingenprognose’ tonen op basis van welke informatie het verwacht aantal leerlingen is berekend.

Bekijk prognose:

N.B. De prognose is gedeeltelijk geactualiseerd. De leerlingtellingen van 2019/2020 en nieuwe bekostigingsgegevens zijn verwerkt in de laatste versie. De nieuwe formatiegegevens worden verwerkt zodra deze beschikbaar zijn.

Privacy en cookies. Lees meer informatie.