Scenariomodel PO

Contact opnemen

Heeft u vragen over het Scenariomodel PO? Stuur dan een mail naar scenariomodelpo@arbeidsmarktplatformpo.nl. Wij doen ons best uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Arbeidsmarktplatform PO

Het Arbeidsmarktplatform PO is het expertisecentrum voor de arbeidsmarkt in het primair onderwijs. Het Arbeidsmarktplatform PO is het platform van de werkgeversorganisatie (PO-raad) en de werknemersorganisaties: Algemene Onderwijsbond (AOb), Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), CNV onderwijs (CNVO) en de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv). Het haalt en brengt kennis en werkt vraaggestuurd. Het platform signaleert goede, liefst innovatieve initiatieven in de sector of daarbuiten, stimuleert, faciliteert en initieert op verzoek van de sector.

Bezoekadres
Lange Voorhout 13
2514 EA Den Haag

Postadres
Postbus 556
2501CN Den Haag

070 - 376 57 70
scenariomodelpo@arbeidsmarktplatformpo.nl

Privacy en cookies. Lees meer informatie.