Scenariomodel PO

Resultaten van de basisprognose

Klik op de iconen om de betreffende prognoses te bekijken. De verschillende rapportages zijn in te zien op onder andere gemeente-, bestuurs- en schoolniveau.
De iconen behorende bij de ‘onderliggende cijfers leerlingenprognose’ tonen op basis van welke informatie het verwacht aantal leerlingen is berekend.

Bekijk prognose:

Privacy en cookies. Lees meer informatie.