Scenariomodel PO

Scenariomodel PO

Het opstellen van een strategische personeelsplanning voor jouw school of bestuur kan een uitdaging zijn. Wil jij weten hoeveel personeel je in de toekomst nodig hebt op school? Met het Scenariomodel PO kun je makkelijk verschillende toekomstscenario’s maken waarmee je inzicht krijgt in jouw personeelsbehoefte. Draai zelf aan de knoppen en bereken leerlingenprognoses en formatieramingen.

Benieuwd wat het Scenariomodel PO precies is en wat je er allemaal mee kunt? Bekijk onderstaande animatie en zie hoe het model is opgebouwd, wat de basisprognose is en wat je met de zelfgemaakte scenario’s kunt doen.

Nieuws

 • 14 juni 2024
  Mogelijkheid voor keuze startjaar SPP
 • 07 mei 2024
  Formatieprognose in Scenariomodel PO geactualiseerd
 • 18 maart 2024
  Nieuwe leerlingenprognoses
 • 20 december 2023
  Vanaf vandaag inloggen met e-mailadres
 • 23 november 2023
  Dubbele accounts met hetzelfde mailadres verwijderd
 • 10 maart 2023
  Nieuwe leerlingenprognoses
 • 10 maart 2022
  Data geactualiseerd
 • Inzicht in jouw leerlingenprognose
 • Inzicht in de bevolkingsprognose van jouw regio
 • Inzicht in de formatieprognose
 • Doorrekenen van zelfgemaakte toekomstscenario’s
 • Module voor strategische personeelsplanning
 • Speciaal voor het (speciaal) basisonderwijs
 • Gebruiksvriendelijk
 • Gratis en vrij toegankelijk

Om als schoolorganisatie je doelen te halen, moet je op het juiste moment de juiste mensen in huis hebben. Het voeren van een (financieel) meerjarenbeleid is daarbij essentieel. Het Scenariomodel PO ondersteunt basisscholen en besturen bij het voeren van een strategisch personeelsbeleid. Met de tool krijg je inzicht in het verwachte aantal leerlingen en de bijbehorende formatie voor de komende jaren. Daarnaast kun je de bevolkingsopbouw van 0-4 jarigen op wijkniveau opvragen en is het mogelijk om prognoses te differentiëren naar schoolbestuur, instelling en regio, inclusief de samenwerkingsverbanden ‘Passend onderwijs’.

Basisprognoses inzien

Met Scenariomodel PO kun je verschillende basisrapportages op bestuurs-, school- en vestigingsniveau direct inzien en downloaden

Basisprognose

 • Leerlingenprognoses naar leeftijd en onder- en bovenbouw
 • Leerlingenprognose naar postcode en woongebied
 • Bevolkingsprognose van de basisgeneratie (vier- tot twaalfjarigen)
 • Aparte prognoses voor het speciaal basisonderwijs
 • Formatieprognose

Je ziet ook op welke onderliggende gegevens de basisprognose gebaseerd is. Wil je deze onderliggende informatie aanpassen? Bijvoorbeeld omdat je weet dat er binnenkort een nieuwbouwwijk in de buurt wordt opgeleverd of dat het aantal basisscholen in de omgeving gaat veranderen? Maak dan een eigen scenario aan!

Bekijk Basisprognose

Eigen scenario’s maken

Naast basisprognoses kun je ook zelfgemaakte scenario’s doorrekenen. Met een persoonlijke inlogcode voor het maken van scenario’s kun je aannames achter de prognoses, zoals bevolkingsgroei of het marktaandeel in wijken, met lokale kennis en schoolspecifieke gegevens bijstellen. Ook kun je een rapport maken voor Strategische Personeelsplanning. Stel diverse scenario’s op en krijg als schoolbestuur inzicht in de toekomst van jouw school.

 • Werk in een persoonlijke en afgeschermde omgeving
 • Verwerk de meest actuele gegevens en ontwikkelingen
 • Vergelijk het effect van eigen aannames
 • Maak een rapport Strategische Personeelsplanning om inzicht te krijgen in jouw personeelsbehoefte in de toekomst
 

Strategische Personeelsplanning

Hoeveel personeel heb je de komende jaren nodig en hoeveel medewerkers zijn er beschikbaar? Met de module Strategische Personeelsplanning (SPP) krijg je inzicht in jouw personeelsbehoefte in de toekomst. Voor deze prognose worden vraag en aanbod in de komende jaren met elkaar vergeleken.

 • Inzicht in verwachte over- of ondercapaciteit
 

Gezamenlijke Strategische Personeelsplanning met andere scholen of besturen

Samen met andere scholen en/of besturen een gezamenlijke strategische personeelsplanning maken?

Voor een succesvolle aanpak van het personeelstekort en/of -overschot is (regionale) samenwerking én inzicht nodig in functies waarbij op de middellange termijn een tekort of juist een overschot ontstaat. Niet alleen op het niveau van het team, de vestiging of school, maar ook op bestuursniveau of in de regio. Op die manier is het mogelijk om gefundeerd (gezamenlijk of regionaal) strategisch personeelsbeleid te maken en gerichter strategisch te werven en matchen. Om scholen dat regionaal inzicht te bieden is het Scenariomodel PO uitgebreid met de module om gezamenlijk scenario’s te maken. In deze omgeving is het mogelijk met meerdere scholen en/of besturen een gezamenlijk (regionaal) scenario voor strategische personeelsplanning te ontwikkelen.

 
Peildata gegevens
Privacy en cookies. Lees meer informatie.