Scenariomodel PO

Basisprognoses inzien

Op bestuurs-, school- en vestigingsniveau kunt u op het Scenariomodel PO de volgende rapportages direct inzien, downloaden en bewerken voor nadere analyses:

 • Leerlingenprognoses naar leeftijd en onder- en bovenbouw (basisprognose)
 • Huidige bevolkingsopbouw (nul- tot vierjarigen)
 • Bevolkingsprognose van de basisgeneratie (vier- tot twaalfjarigen)

Op basis van de leerlingenprognose kunt u de volgende rapportages inzien, downloaden en bewerken voor nadere analyses:

 • Formatieprognose (bij gelijkblijvende ratio leerlingen: personeel)
 • Personele en materiële bekostiging

Ook kunt u inzien op welke onderliggende gegevens de basisprognose gebaseerd is.

Bekijk Basisprognose

Het Scenariomodel PO

 • Inzicht in de bevolkingsprognose van uw regio
 • Inzicht in uw leerlingenprognose
 • Inzicht in uw personeelsbehoefte
 • Inzicht in uw bekostiging
 • Scenario’s doorrekenen op basis van eigen informatie
 • Speciaal voor het primair onderwijs
 • Gebruiksvriendelijk
 • Gratis en vrij toegankelijk
 

Instructievideo’s

Basisscenario

Met het basisscenario krijg je inzicht in onder andere de leerlingprognoses, de personeelsbehoefte en de benodigde bekostiging. Bekijk de instructievideo om te zien hoe je zelf een basisscenario kunt inzien.

 

Eigen scenario

Je kunt de basisprognose verder verfijnen in een eigen scenario. Dat kan door aannames te wijzigen met jouw eigen lokale en schoolspecifieke gegevens. Zo kun je onder andere het belangstellingspercentage of de bevolkingsprognose aanpassen. Bekijk de instructievideo om te zien hoe je zelf scenario’s kunt maken.

 

Strategische Personeelsplanning

Gebruik de module Strategische Personeelsplanning (SPP) om inzicht te krijgen in jouw personeelsbehoefte in de toekomst. Voor deze prognose worden vraag en aanbod in de komende jaren met elkaar vergeleken. Bekijk de instructievideo om te zien hoe je dit doet.

 
Peildata gegevens
Logo AOB
Privacy en cookies. Lees meer informatie.