Scenariomodel PO

Basisprognoses inzien

Met het Scenariomodel PO kun je direct rapportages op bestuurs-, school- en vestigingsniveau inzien en downloaden:

 • Leerlingenprognoses naar leeftijd en onder- en bovenbouw
 • Leerlingenprognose naar postcode en woongebied
 • Bevolkingsprognose van de basisgeneratie (vier- tot twaalfjarigen)
 • Aparte prognoses voor het speciaal basisonderwijs

Op basis van de leerlingenprognose worden de volgende rapportages opgesteld:

 • Formatieprognose
 • Personele en materiële bekostiging

Ook kun je bekijken op welke onderliggende gegevens de basisprognose gebaseerd is. Voor verdere verfijning maak je een eigen scenario.

Bekijk Basisprognose

Het Scenariomodel PO

 • Inzicht in jouw leerlingenprognose
 • Inzicht in de bevolkingsprognose van jouw regio
 • Prognose van formatie en bekostiging
 • Eigen scenario’s doorrekenen
 • Module voor Strategische Personeelsplanning
 • Speciaal voor het (speciaal) basisonderwijs
 • Gebruiksvriendelijk
 • Gratis en vrij toegankelijk
 

Instructievideo’s

Basisscenario

Met het basisscenario krijg je inzicht in onder andere de leerlingprognoses, de personeelsbehoefte en de benodigde bekostiging. Bekijk de instructievideo om te zien hoe je zelf een basisscenario kunt inzien.

 

Eigen Scenario's

Je kunt de basisprognose verder verfijnen in een eigen scenario. Dat kan door aannames te wijzigen met jouw eigen lokale en schoolspecifieke gegevens. Ook kun je een rapport maken voor Strategische Personeelsplanning:

 • Werk in een afgeschermde omgeving
 • Verwerk de meest actuele gegevens en ontwikkelingen
 • Vergelijk het effect van eigen aannames
 • Maak een rapport Strategische personeelsplanning om inzicht te krijgen in jouw personeelsbehoefte in de toekomst. Vraag en aanbod van personeel worden doorgerekend.
 

Strategische Personeelsplanning

Gebruik de module Strategische Personeelsplanning (SPP) om inzicht te krijgen in jouw personeelsbehoefte in de toekomst. Voor deze prognose worden vraag en aanbod in de komende jaren met elkaar vergeleken. Bekijk de instructievideo om te zien hoe je dit doet.

 
Peildata gegevens
Privacy en cookies. Lees meer informatie.