Scenariomodel PO

Scenariomodel PO

Het Scenariomodel PO is een instrument waarmee toekomstscenario’s gemaakt kunnen worden voor regionale en bestuurlijke ontwikkelingen. Met dit model kan je zelf aan de knoppen draaien om leerlingenprognoses en formatieramingen te berekenen en krijg je op basis van diverse scenario’s inzicht in jouw personeelsbehoefte en financiële ruimte.

Bekijk de animatie die snel en duidelijk uitlegt wat het Scenariomodel PO is en waarvoor je het kunt gebruiken. Je ziet hoe het model is opgebouwd, wat de basisprognose is en wat je met zelfgemaakte scenario’s kunt doen.

 • Inzicht in jouw leerlingenprognose
 • Inzicht in de bevolkingsprognose van jouw regio
 • Prognose van formatie en bekostiging
 • Eigen scenario’s doorrekenen
 • Module voor Strategische Personeelsplanning
 • Speciaal voor het (speciaal) basisonderwijs
 • Gebruiksvriendelijk
 • Gratis en vrij toegankelijk

Het Scenariomodel ondersteunt basisscholen in het versterken van de bestuurskracht, bijvoorbeeld voor het voeren van een (financieel) meerjarenbeleid. Het geeft inzicht in leerlingen- en bevolkingsprognoses, en in personele en materiële bekostigingsprognoses (inclusief prestatiebox), waardoor zij hun personele formatie kunnen berekenen. Daarnaast is de bevolkingsopbouw van nul tot vierjarigen op wijkniveau opvraagbaar. Het model kan verder prognoses differentiëren naar schoolbestuur, instelling en regio, inclusief de samenwerkingsverbanden ‘Passend onderwijs’.

Basisprognoses inzien

Met het Scenariomodel PO kun je direct rapportages op bestuurs-, school- en vestigingsniveau inzien en downloaden.

Basisprognose

 • Leerlingenprognoses naar leeftijd en onder- en bovenbouw
 • Leerlingenprognose naar postcode en woongebied
 • Bevolkingsprognose van de basisgeneratie (vier- tot twaalfjarigen)
 • Aparte prognoses voor het speciaal basisonderwijs
 • Formatieprognose
 • Personele en materiële bekostiging

Ook kun je bekijken op welke onderliggende gegevens de basisprognose gebaseerd is. Wil je deze onderliggende informatie aanpassen? Bijvoorbeeld omdat je weet dat er binnenkort een nieuwbouwwijk wordt opgeleverd in de buurt, of omdat het aantal basisscholen in de omgeving gaat veranderen. Maak dan een eigen scenario aan!

Bekijk Basisprognose

Eigen scenario aanmaken

Met een persoonlijke inlogcode voor het maken van scenario’s is het mogelijk om aannames achter de prognoses, zoals bevolkingsgroei of het marktaandeel in wijken, met lokale kennis en schoolspecifieke gegevens bij te stellen. Ook kun je een rapport maken voor Strategische Personeelsplanning. Met het opstellen van diverse toekomstscenario’s krijg je als schoolbestuur inzicht in de bandbreedte voor het vormgeven van het meerjarenbeleid.

 • Werk in een persoonlijke en afgeschermde omgeving
 • Verwerk de meest actuele gegevens en ontwikkelingen
 • Vergelijk het effect van eigen aannames
 • Maak een rapport Strategische Personeelsplanning om inzicht te krijgen in jouw personeelsbehoefte in de toekomst
 

Strategische Personeelsplanning

Met de module Strategische Personeelsplanning (SPP) krijg je inzicht in jouw personeelsbehoefte in de toekomst. Voor deze prognose worden vraag en aanbod in de komende jaren met elkaar vergeleken.

 • Inzicht in verwachte over- of ondercapaciteit
 
Peildata gegevens
Privacy en cookies. Lees meer informatie.