Scenariomodel PO

Basisprognoses inzien

Op bestuurs-, school- en vestigingsniveau kunt u op het Scenariomodel PO de volgende rapportages direct inzien, downloaden en bewerken voor nadere analyses:

 • Leerlingenprognoses naar leeftijd en onder- en bovenbouw (basisprognose)
 • Huidige bevolkingsopbouw (nul- tot vierjarigen)
 • Bevolkingsprognose van de basisgeneratie (vier- tot twaalfjarigen)

Op basis van de leerlingenprognose kunt u de volgende rapportages inzien, downloaden en bewerken voor nadere analyses:

 • Formatieprognose (bij gelijkblijvende ratio leerlingen: personeel)
 • Personele en materiële bekostiging

Ook kunt u inzien op welke onderliggende gegevens de basisprognose gebaseerd is.

Bekijk Basisprognose

Het Scenariomodel PO

 • Inzicht in de bevolkingsprognose van uw regio
 • Inzicht in uw leerlingenprognose
 • Inzicht in uw personeelsbehoefte
 • Inzicht in uw bekostiging
 • Scenario’s doorrekenen op basis van eigen informatie
 • Speciaal voor het primair onderwijs
 • Gebruiksvriendelijk
 • Gratis en vrij toegankelijk
 

Zelf scenario’s maken

Door zelf informatie en aannames te wijzigen met uw eigen (lokale en schoolspecifieke) informatie, kunt u de basisprognose verder verfijnen. Door bijvoorbeeld te variëren met belangstellingspercentages of doorstroompercentages kunt u verschillende scenario’s doorrekenen.

De volgende gegevens van de basisprognose kunt u inzien en aanpassen:

Peildata gegevens
Logo AOB
Privacy en cookies. Lees meer informatie.