Scenariomodel PO

Basisprognoses inzien

Op bestuurs-, school- en vestigingsniveau kunt u op het Scenariomodel PO de volgende rapportages direct inzien, downloaden en bewerken voor nadere analyses:

  • Leerlingenprognoses naar leeftijd en onder- en bovenbouw (basisprognose)
  • Huidige bevolkingsopbouw (nul- tot vierjarigen)
  • Bevolkingsprognose van de basisgeneratie (vier- tot twaalfjarigen)

Op basis van de leerlingenprognose kunt u de volgende rapportages inzien, downloaden en bewerken voor nadere analyses:

  • Formatieprognose (bij gelijkblijvende ratio leerlingen: personeel)
  • Personele en materiële bekostiging

Ook kunt u inzien op welke onderliggende gegevens de basisprognose gebaseerd is.

Wilt u meer informatie over de basisprognose? Bekijk hier de instructievideo ‘Basisprognose’. Op deze pagina kunt u ook andere instructievideo’s bekijken.

Bekijk Basisprognose
per school
Bekijk Basisprognose
per bestuur
Bekijk Basisprognose speciaal
Basisonderwijs
Binnenkort komen hier de instructievideo's.
logo

Het Scenariomodel PO

Zelf scenario’s maken

Door zelf informatie en aannames te wijzigen met uw eigen (lokale en schoolspecifieke) informatie, kunt u de basisprognose verder verfijnen. Door bijvoorbeeld te variëren met belangstellingspercentages of doorstroompercentages kunt u verschillende scenario’s doorrekenen.

De volgende gegevens van de basisprognose kunt u inzien en aanpassen:

Peildata gegevens
Logo AOB
Privacy en cookies. Lees meer informatie.